SALES KOUČ

Management Consulting

 

Optimalizujeme výkon B2B firem

Vytvoříme funkční B2B obchod a zvýšíme tržby.

 

Měřitelné výsledky, snadno řiditelné procesy.

 

 

Ing. Aleš Sladký, interim manažer a šéfkonzultant

INTERIM MANAŽER

Ztrácíte čas náborem a situace se stále víc komplikuje?

Někdy je výhodnější nasadit dočasného manažera.
Podstatnou podmínkou je schopnost definovat plánovaný cílový stav.

Ing. Aleš Sladký, interim manažer

MARKETING

Návrh a realizace ekonomicky smysluplného marketingu

Komplexní marketing – posouzení současného stavu, návrh koncepce, dohled nad realizací, zodpovědnost za dosažení marketingových cílů.

Ing. Petr Plaček

OBCHOD

Návrh změny a realizace efektivního obchodu.

Zvýšení prodeje, optimalizace portfolia, efektivita obchodníků
Ve spolupráci s vámi zavedu změny s dopadem na prodej.

Ing. Aleš Sladký, šéfkonzultant a interim manažer

LOGISTIKA

Funkční logistika?

To znamená konec plýtvání.

Logistika je vědou i uměním zároveň, neboť harmonie je základem úspěchu.

Rudolf Malý, ALog.

VZDĚLÁVÁNÍ

Veškerá školení a kurzy  připravujeme s důrazem na praxi podloženou léty zkušeností.

Individuální koučink a mentoring.

V našem týmu je 9 lektorů, mentorů a koučů.