Rozvoj  a edukace

„Jsi-li inspirován něčím velkým, mimořádným úkolem, všechny tvoje myšlenky překročí vlastní stín, tvoje mysl přesáhne svoje omezení, tvoje vědomí se rozvine do všech stran a ty se ocitneš v novém, kouzelném světě. Skryté síly, vlohy a nadání ožijí, objevíš svoje nové já, které je mnohem větší, než jsi kdy snil.“

Patandžali

Vzdělávání je firemní kultura

Co byste měli vědet

Investice do vlastního rozvoje patří k investicím s nejvyšší návratností, i když si to mnohdy neuvědomujeme. Koučink a mentoring jsou králi v osobnostním rozvoji.

Kurzy obchodních a dalších dovedností často školí lektoři, kteří nemají dostatek zkušeností z praxe. Své kurzy a školení mám podložené 25 lety zkušeností. Pracoval jsem obchodní ředitel. Vedl jsem 300 lidí. V jiné firmě jsem s obchodním týmem 25 zaměstnanců byl odpovědný za obrat 300 milionů korun. Obchod je moje vášeň. Veškeré školení a kurzy obchodních dovedností připravuji s důrazem na praxi. Ing. Aleš Sladký

Kurzy Etikety vede zkušená lektorka a konzultantka Ing. Kateřina Mokrá, Ph.D. Od roku 2010 pracuje rovněž jako pedagog na VŠB-TU Ostrava, Ekonomické fakultě, Katedře managementu se zaměřením na oblast etikety a rozvoje lidského potenciálu.

Odborné kurzy v oblasti logistiky i marketingu vedou kolegové experti. Rudolf Malý, ALog. a Ing. Petr Plaček. Máme v protfoliu další skvělé lektory na nejrůznější témata v oblasti rozvoje firem.  Co byste řekli třeba školení „Intelektuální kapitál jako bohatství firmy“ nebo „Motivace zaměstnanců a pozitivní myšlení“ ?

Všechno nejsme schopni prezentovat. Naší misí není prodávat jednotlivá školení, ale vytváříme řešení na míru, které může kombinovat např. poradenství se vzděláváním. Každopádně výsledkem naší práce je měřitelná změna.

„ZAMĚŘTE SVOJI ENERGII NA VLASTNÍ VÝVOJ, JE TO TA NEJLEPŠÍ INVESTICE, KTERÁ EXISTUJE.

DOSÁHNETE VĚTŠÍ ÚSPĚCH, NEŽ JSTE SI KDY MYSLELI, ŽE JE MOŽNÉ !!!“

 

Individuální koučink / Mentoring,

více koučů i mentorů

Pozitivní přínosy koučování se projevují ve všech oblastech Vašeho života — podnikání, kariéra, vztahy, fyzická a duševní kondice, atd. Velmi důležité je zjištění, že výsledky jsou dosahovány mnohem rychleji a efektivněji při partnerství s profesionálním koučem. A další zajímavé zjištění je, že „profesionálové“ (zde lidé, kteří vědí, co chtějí – úspěšní manažeři, sportovci, podnikatelé, atd.) si najímají kouče, amatéři nikoliv.

Mentoring je individuálním rozvojovým nástrojem, který vychází z předávání zkušeností. Zkušený poradce pracující jako mentor je výrazným přínosem nejen pro nováčky, ale i pro ostřílené mazáky z řad senior managementu. Ostatně jak ukazuje studie ACCA tak koučink a mentoring je neustále podceňován, ačkoliv jde prokazatelně o nejúčinnější způsob, jak dostat za své peníze nejvíce nejen v době redukovaných rozpočtů.

Kurzy obchodních dovedností, marketingu a logistiky

Chcete zvýšit prodeje a zlepšit výsledky obchodního týmu? Právě pro vás jsou určeny kurzy obchodních dovedností. Předám vám praktické zkušenosti, které jsem získal během 18 let praxe v obchodních a vedoucích pozicích.

Pro zajištění plnohodnotné podpory firemních procesů logistikou je velmi důležité zajistit adekvátní úroveň vědomostí a informací. Z tohoto důvodu je logistické vzdělávání, které zahrnuje nejen čistě odborná logistická téma, reflektující změny v oboru, ale i prvky efektivní komunikace, projektového řízení apod., nedílnou součástí firemní kultury.

Marketingové vzdělávání je určeno vrcholovému managementu (majitel, jednatel, ředitel, obchodní ředitel). Probíhá ve formě semináře, workshopu, či přednášky. Obsah je přizpůsobován skutečným potřebám účastníků.

Kurzy a workshopy

Time Management s úsměvem

Time Management trochu jinak. A konečně funkční. Jde o to, jak sladit svoje životní a pracovní cíle. Aneb jak pracovat radostněji a nebýt přetížen. Odpovíme si na otázku: dá se všechno stihnout? Jak je důležité mít cíle. Jak najít čas na podstatné věci. Co všechno ovlivňuje efektivní plánování času. Jak rozpoznat „žrouty“ času.

Téma je velmi zajímavé zejména pro podnikatele, manažery a živnostníky. Dozví se mj. Jak vytvářet věrohodné cíle, které pak plníme s nadšením

Etiketa pro obchod

Kurz se zaměřuje na pravidla business etikety a komunikace (telefonické, e-mailové a neverbální), image a styl v obchodním jednání  a etiketu v obchodním jednání (jednání s klienty, první dojem, specifika představování, oslovování, aj.). Osvojíte si také pravidla profesionálního stylu oblékání a základní pravidla stolování při společenských příležitostech. Kurz je možné rozšířit o zásady efektivní prezentace či základní pravidla etikety vybraných cizích zemí.

Uspějte na první schůzce

Jste dobří prezentátoři služeb a produktů? přemýšlíte o tom, jak se odlišit od stejně dobrých obchodníků ve vašem oboru? Chcete umět lépe využít první schůzku a proniknout tak klientovi „pod kůži“?

Soustředíme se na prodejní schůzku, její fáze a správné vedení.

Naučte se, jak dosáhnout toho, aby si klient pamatoval z vašeho oboru právě vás.

Marketing stojí peníze – výsledky ale nemá

Identifikace obvyklých příčin nespokojenosti vedení firmy s marketingem. Seznámení s postupy, které umožní zvládnout problémy s jeho řízením a to i bez hlubokých marketingových znalostí. Návod na marketing, který je v očích vedení důvěryhodný, srozumitelný, čitelný, jednoznačný a s jasně vyhodnotitelnými přínosy.

Jak vybrat dobrého Marketing manažera pro moji firmu

Seznámíme vás s některými charakteristikami úspěšného marketing manažera pro různé styly řízení.

Víme, že někdy prostě Marketing manažera hledáte poprvé.

Zvýšení osobní kompetence pro objektivní výběr vhodného a kompatibilního uchazeče na post marketing manažera či specialisty.

Jak vybrat dobře dodavatele marketinkových služeb

 

Seznámení se spolehlivými kritérii pro výběr kvalitních dodavatelů v jednotlivých marketingových profesích (web, PR, grafika, SEO atp.). Po posílení kompetentnosti výběru takových dodavatelů, kteří mají potenciál posílit účinnost firemního marketingu a to za přiměřenou cenu. Eliminace nekompetentních a parazitických dodavatelů na trhu hojně zastoupených.