Reference

 

Co o nás říkají naši klienti?

„Cílem naší firmy je „customer satisfaction“ a proto jsme se dohodli s panem Ing. Sladkým na přezkoumání stávajícího obchodního procesu v naší firmě a na návrhu efektivního řešení CRM. Po půlroční práci byl výstupem zmapovaný obchodní proces s několika návrhy na zlepšení a také výběr vhodného CRM.

Spolupráce probíhala formou efektivních konzultací a splnila cíl, který jsme si na začátku stanovili, za což bych rád tímto poděkoval. „

Martin Guráš

obchodní ředitel, BIKE FUN International s.r.o.

Kladně hodnotíme, že Aleš Sladký dokázal v kritické době sjednotit společníky a tím i udržet hlavní směry podnikání společnosti, z pozice ředitele dokázal udržet kontinuitu firmy. Bylo to přechodové období firmy, které jsme museli překonat po odchodu ředitele, který vedl firmu od jejího samého začátku. 

Udělal analýzu hospodaření a dovedl si ji k praktickému využití. A v určitých směrech nám ukázal jiný pohled na vedení firmy.

Ing. Petr Čerňava

prokurista a společník, RMT s.r.o.

„Stěhovali jsme firmu a hledali nový sklad. Zároveň jsme dostali skvělý tip na Rudolfa, který rozumí logistice. Od první prohlídky skladu až do spuštění nového provozu nám stál za zády a hlídal termíny. My tak měli možnost s ním všechno zkonzultovat, upravit, nastavit tak, aby logistika byla efektivní a dávala smysl. Za nejdůležitější považuji odborné zkušenosti v oblasti vybavení, layout skladu a systémové dokumentace. Vše optimalizováno na míru naší firmě a možnostem skladu. „

Tomáš Hofman

spolumajitel, SVĚT PLODŮ

Konstantin Margaretis, CEO a spoluzakladatel, SKLADON

„S Rudolfem Malým jsme se seznámili přes MSIC, kdy nám byl doporučen jako expertní konzultant na logistiku. Při našem prvním setkání jsem mu představil vizi naší nové společnosti a hned od první chvíle jsem získával nesmírně cennou zpětnou vazbu. Rudolf byl ochoten naslouchat, nikoliv jen prosazovat své myšlenky, takže jsme během chvíle společně řešili hned tři projekty, které byly strategické pro další rozvoj společnosti. Spolupracovali jsme na implementaci WMS, vybírali lokaci pro centrální sklad a navrhovali procesy pro nový provoz. Následně byl i projektovým vedoucím při implementací jednoho z velkých zákazníků. Byl pro nás klíčovou osobou při realizaci zásadních změn ve společnosti.

Věřím, že má radost, když vidí jak jsme změny zvládli a kam směřujeme. Díky a kdykoliv jsi u nás vítán.“

Mladá technologická firma

„V mladé technologické firmě s obratem cca 15 mil Kč bez jsem zavedl měření, marketingovou analytiku a vyhodnocování většiny aktivit. Odhalil aktivity, které byly sice nákladné, ale pro firmu měly minimální přínos. Implementoval marketingové postupy nové a to s důrazem na snadnou měřitelnost a s důrazem na příznivý parametr cena/výkon. Synergicky propojil jednotlivé aktivity. Realizoval velkou část operativních úkolů marketingu. Po roce, když obrat firmy stoupl na cca 22 mil. Kč, byly aktivity převedeny na marketing manažera, kterého se již firmě vyplatilo zaměstnat.“

Jan Březina, Jednatel Kluthe CR s.r.o.

S panem Alešem Sladkým – SALES-KOUC.cz – máme skvělé zkušenosti. V průběhu roku 2021 proběhl pod jeho řízením v naší společnosti koučink pro naše obchodníky. Pan Sladký k předem naplánované osnově přistoupil se zcela inovativní formou, které u naše teamu předčila veškeré očekávání. Jeho služeb budeme využívat i v dalších letech pro celkový rozvoj společnosti odpovídající světu 21. století.

Firma v segmentu B2B

„Ve velmi úspěšné firmě v segmentu B2B služeb, s obratem pod 1 mld Kč, kde dosud fungovali bez systematicky rozvíjeného marketingu, jsem provedl marketinkový audit. Pod novým vedením se firma rozhodla marketingovou funkci firmy posílit. Marketingový audit odhalil obrovský potenciál v oblasti komunikace mezi vrcholovým vedením a firemním marketingem, v oblasti práce s potenciálním zákazníkem, v oblasti měření, analýzy a interpretace marketingových dat a v oblasti internetového marketingu.  Navržená marketingová strategie na jeden rok a s výhledem aktivit na další 4 roky je nyní realizována.“

Patrik Filusz, Manager, Deloitte Advisory s.r.o.

Chtěl bych poděkovat za kurzy, které jste realizovali u nás ve firmě. Jako základní přidanou hodnotu kurzů považuji skutečnost, že nejste školitelé teoretici, ale že jste si prošli praxí a víte co očekáváme a místo dlouhých pouček a naučených teorií stavíte na zkušenostech z reálného prostředí. Všechny dosud absolvované kurzy mi přinesly nové podněty a inspiraci pro rozvíjení obchodních vztahů. Ještě jednou děkuji a těším se na další spolupráci