Služby

 

Naše vize

„Pomáhat zejména českým a slovanským firmám nejen přežít, ale správně zakořenit, růst a posouvat se na vyšší úroveň. Takovou, že se bude celý svět u nás učit, budeme lídři mnoha oborů včetně oboru řízení a rozvoje firem.“  

Proces

W

ANALÝZA, jejímž výstupem je Zpráva o stavu firmy či její části

W

REALIZACE, jejímž výstupem je Provedená měřitelná změna

W

EDUKACE A ROZVOJ, jejichž výstupem je odstranění limitů bránících v růstu a zvýšení kvalifikace

Náš přínos

Přinášíme majitelům pohled zvenku, který jim v danou chvíli chybí a přitom značně prospívá.

STRATEGIE

Strategie? S léty se vyčerpá, okolní podmínky se rychle mění a je velmi dobré mít aktuální strategii. Určitě jste slyšeli o vizi, misi, firemních hodnotách, reálném nastavení cílů a jejich vyhodnocování…….      ….. častěji bude dnes nutností mít krizovou strategii. Všechno nemusí být hotovo najednou, ale někdy přijde čas, kdy potřebujete něco udělat znovu, pořádně!

MARKETING

Návrh a realizace ekonomicky smysluplného marketingu

 

Komplexní marketing – posouzení současného stavu, návrh marketingové koncepce, dohled nad realizací, zodpovědnost za dosažení marketingových cílů

OBCHOD

Jako obchodní ředitel jsem odpovídal za obrat 300 milionů korun. Projdu s vámi obchodní postupy vaší firmy. Odhalím potenciál vašich obchodníků. Ve spolupráci s vámi zavedu změny s dopadem na prodej.

Pomáhám firmám s obchodními procesy, trénuji obchodní dovednosti a koučuji.                                                                                                                                                            Ing. Aleš Sladký

LOGISTIKA

Logistický systém nebo přesněji logistický řetězec,  bez ohledu na velikost firmy, prochází napříč všemi primárními funkcemi. Těmi jsou nákup, výroba a prodej. Každá společnost využívá různé typy a kategorie logistických informačních systémů, které musí jednotlivé činnosti a procesy spojovat do funkčního jednotného dynamického celku.

Možná proto je logistika vědou i uměním zároveň, neboť harmonie je základem úspěchu. Rudolf Malý, ALog.

VZDĚLÁVÁNÍ

Kurzy obchodních a dalších dovedností často školí lektoři, kteří nemají dostatek zkušeností z praxe. Naše kurzy a školení máme podložené roky zkušeností.  Veškeré školení a kurzy  připravujeme s důrazem na praxi.

V portfoliu je i kvalitní mentoring a koučink.

Interim Management

Uvedené oblasti lze s úspěchem řešit nejen poradenstvím, ale v dnešní době stále oblíbenější formou externího manažera – Interim Management.

V dnešní době, která přináší stále nové výzvy, je velmi efektivní využít externího manažerského potenciálu. Jde o řízení projektů, které mají jasné cíle — obvykle krátkodobé nebo střednědobé. Externí manažer není spjat s historií firmy, dívá se na věci nově a nezaujatě a kolektiv v něm nevidí konkurenci. Přináší nové myšlenky a zkušenosti a pro projekty typu řízení změny, start-up, krizový management je žádoucí právě toto dočasné zvýšení manažerské kapacity. V takových situacích není zaměstnání manažera na stálý úvazek nutné.

Další tipy

Manažerské konzultace

Díky konzultacím s námi získáte tolik cenný jiný pohled zvenku.

V diskusích s manažery zjišťujeme, že je to velkým přínosem.

Mentoring

Využijte zkušeností starých praktilů z managementu a diskutijte s námi vaše situace, problémy, řešení. Naše pohledy na věc vám ukáží, jak to řeší jinde.

Leadership

Máme v týmu kolegyni, která se zaměřuje na okruhy vedení lidí, vedení pohovorů, motivace zaměstnanců, vedení porad, delegování a řízení úkolů, …

Time Management

Workshop na toto téma – viz stránka Rozvoj a edukace – lze pojmout i individuálním způsobem jeko konzulatci pro 1-2 lidi. Již nyní prozradíme, že Time Managemet je zejména o „uřízení“ sebe sama.

Marketing vás stojí peníze – výsledky ale nemá – co s tím?

Stejně jako Time Management lze toto téma pojmout jako konzultaci pro 1-2 lidi. V podstatě jde o esenci workshopu, viz sekce Rozvoj a edukace.

Uvolněte si ruce …

… a předejte odpovědnost vašim kolegům a podřízeným. Cesta k tomu vede nejrůznějšími způsoby, většinou jmenovanými na tomto webu. I když máte malý tým, lze řadu věcí delegovat. Ideální téma na úvodní konzulatci.

Intelektuální kapitál jako bohatství firmy

Workshop na toto téma – umíme i on-line. nezabere více než 4 hodiny a je určen managementu všech úrovní. Do této problematiky vás uvede starý praktik, bývalý procesní a průmyslový inženýr či Kaizen manažer.

Tým a jeho cesta ke splnění cíle

Opět velmi zajímavý program určený střednímu managementu i liniovým vedoucím.

Osvojíte si znalosti spojené s jednotlivými etapami vývoje týmu a poznáte týmové role a na konkrétních aktivitách si vyzkoušíte týmovou práci, její přínosy i úskalí.