Marketing

Komplexní marketing

Funkční, výkonný a pro vrcholové vedení srozumitelný marketing. Od posouzení stavu marketingu, přes návrh marketingové strategie, až po dosahování stanovených cílů. Aktivity jsou navržené s důrazem na měřitelnost, příznivý parametr cena/výkon a s pečlivým cílením na potenciálního zákazníka.

Intenzita a formy spolupráce jsou zvoleny tak, aby nejlíp odpovídaly možnostem a podmínkám zákazníka. Obvykle formy spolupráce jsou: marketingové poradenství a konzultace, „hands on“ marketing, supervising, interim management a outsourcing marketingu.

Proč spolupracovat s Petrem

W

Má zkušenosti a výsledky ve firmách, které jsou lídry ve svém oboru

W

Propojuje marketing a ostatní funkce firmy v kooperující, synergický celek

W

Nabízí komplexní dovednosti – od posouzení stavu marketingu, přes návrh marketingové strategie a jeho každodenní exekuci ve firmách až po dosažení stanovených cílů a očekávaných výsledků

W

Využívá zkušenosti s marketingem z desítek firem z různých oborů: MaR, IoT, strojírenství, textilní průmysl, hutnictví, potravinářství, plastikářství, logistika, cestovní ruch,služby a jiné

Zkušenosti

Petr se marketingu věnuje od roku 2001. Začínal v marketingové agentuře. Několik let vedl marketing ve strojírenské společnosti s významným postavením ne evropském trhu. Od roku 2009 pracuje jako externí marketingový konzultant a hands-on marketér. Specializuje se na komplexní marketing zaměřený na dosahování marketingových cílů, nákladovou přiměřenost, optimální skladbu marketingových aktivit, dohled na kvalitu práce dodavatelů marketingových profesí a vyhodnocování ekonomických přínosů jednotlivých aktivit.

Působí jako marketingový expert pro projekty MSIC (Moravskoslezské inovační centrum). Školí a mentoruje ve start up inkubátorech Green Ligh a IMPACT HUB. Vede otevřená a in-house školení a workshopy zaměřené na marketing v několika vzdělávacích agenturách.

Pracoval pro významné značky jako např.: Vítkovice, Lanex, Viadrus, Pilana, Sulko, Masný průmysl Krásno, ŽDB, NAR Marketing, Le Mars Group a další.

Vybrané marketingové služby

Marketingové audity

Komplexní hodnocení firmy z pohledu marketingu, účinnost jednotlivých marketingových aktivit, marketingový rozpočet a efektivita vynakládaní prostředků, úroveň marketingového řízení, spolupráce jednotlivých úseků na dosahování marketingových cílů firmy atp.

Marketingové strategie a plány

Realistické a ekonomicky smysluplné návrhy marketingových strategií, koncepcí a plánů postavené na dobré znalosti současného marketingu, firemní kultury, filozofie a hodnot, produktů společnosti, stejně jako ze znalosti konkurence a podmínek na trhu.

Realizační dohled

Realizace navržené marketingové koncepce v každodenní praxi s důrazem na dosahování stanovených cílů za přiměřenou cenu, měřitelnost a často  s preferencí cílených aktivit před aktivitami plošnými. Realizace se zodpovědností za výsledek.

Internetový marketing

Návrhy koncepce internetového marketingu, výběr vhodných aktivit, stanovení cílů a parametrů těchto aktivit, vyhodnocování přínosů. Realizace ve spolupráci se specialisty na jednotlivé online profese.

Marketingová měření a nalýzy

Zajišťování dat a informací z trhu, z vlastních, či externích zdrojů. Jejich zpracování a správná interpretace zjištění. Výstupy slouží jako podklad vrcholovému managementu pro strategické řízení firmy, pro potřeby marketingu, obchodu, vývoje, logistiky a dalších.

Ostatní marketingové služby

Marketingové poradenství, Start up marketing, marketingové semináře, přednášky, workshopy s důrazem na praktickou použitelnost získaných informací.