Strategie

Strategie? S léty se vyčerpá, okolní podmínky se rychle mění a je velmi dobré mít aktuální strategii. Určitě jste slyšeli o vizi, misi, firemních hodnotách, reálném nastavení cílů a jejich vyhodnocování…….

Všechno nemusí být hotovo najednou, ale někdy přijde čas, kdy potřebujete něco z toho udělat znovu, pořádně!

Dnes ale, více než dříve, budeme řešit situace krizové. Nastala doba, kdy je nutné mít krizová řešení.

Krize – podívejme se na definici – základem je řecké  slovo krino, znamenající vybírat, posuzovat, měřit mezi dvěma opačnými variantami, krisis, vyjadřující rozhodnou chvíli nebo dobu, rozhodnutí samo nebo nesnáze…..

Jak na strategii?

Úvod a příprava

 • Na úvod provedeme analýzu ideálně místním šetřením, rozhovory s lidmi, nahlížením do dokumentace
 • Následuje AppWorkshop pro core tým na místo prezentace závěrečné zprávy
 • Zde již  společně stanovíme akční kroky + zapojíme core tým do stanovení strategických cílů
 • Závěrečná prezentace je již společným dílem naším a vašeho core týmu

Pracujeme zde s „core“ týmem, který nemusí nutně tvořit jen management, společně ho vybíráme během úvodní schůzek a rozhovorů. Dokonce se ukazuje, že výhodné je, když ho netvoří pouze management.

Strategické cíle

 • Strategické cíle, které jsou rozpracovány do konkrétních prováděcích kroků pak konzultujeme výhradně s managementem a majiteli
 • Schválení strategie jako celku je dobrým mezivýsledkem

Následuje její aplikace do praxe

Aplikační praxe

 • Zde paradoxně vzniká nejvíce pochybení
 • Strategie totiž existuje, což dává mnohdy pocit, že máme hotovo
 • Jednotlivé prováděcí kroky se totiž někdy stávají samostatnými projekty
 • Klíčové je stanovení zodpovědnosti za jednotlivé kroky či projety a naprosto kritické je stanovit kontrolní mítinky
 • Kontrolní mítink je alfou a omegou úspěchu změn. Protože nová strategie je vždy o změnách. Kontrolní mítink musí věci posouvat. A o to se rádi postaráme.

Speciální dovednosti, zkušenosti z energetiky a technologických firem

Prošel jsem řadu oborů od strojírenství přes elektrotechniku až po stavebnictví, blízko mám svým způsobem k energetice.

Vzhledem k mému působení v energetice, jak v oblasti obchodu, tak na provozních pozicích, mám k tomuto oboru velmi blízko. Rozumím technikům i technice, zároveň chápu investiční oblast.

Zobchodoval jsem jako dodavatel do velké energetiky menší /0,5-5mil. Kč hodnota zakázky/ i velké /50 mil. Kč hodnota zakázky/ technologické dodávky.

Jako manažer jsem vybudoval z divize servisní organizaci na servis velkých / více než 1MW/ a malých rodinných fotovoltaických elektráren. Zajišťovali jsme z Čech servis i v zahraničních destinacích.

Moje zkušenosti souvisí s poradenskou i manažerskou pomocí firmám v oboru nové energetiky a technologických firem.