Logistika

 

Logistické poradenství a audity

Velmi efektivním (rychlost, nezávislost a standardy) nástrojem pro odhalení reálného stavu logistických procesů napříč obory je logistický audit. Logistický audit není běžnou kontrolou, ale nástrojem pro efektivní změnu. Každá cesta ke změně musí mít samozřejmě svůj konkrétní začátek a také požadovaný konec. Z tohoto důvodu metodika logistického auditu disponuje postupy, které bez zatížení provozní slepotou, identifikují aktuální stav logistického řetězce. Podstatnou podmínkou pro efektivní využití logistického auditu je schopnost definovat plánovaný cílový stav. Jinými slovy mít jasně stanovenou strategii. „Kouzlem“ logistického auditu potom je, že formou akčního programu změn umí auditor v součinnosti se zadavatelem, definovat konkrétní činnosti a aktivity pro změnový proces vedoucí nejrychleji od aktuálního k cílovému stavu.

Jak posunout Vaši logistiku?

W

Vyhodnocení aktuálního stavu

W

Konkrétní pojmenování jednotlivých prvků

W

Identifikace reálných potřeb (interních i zákaznických) - cíle

W

Hledání způsobů jak dosáhnout cíle (příležitosti)

W

Realizovatelný akční program

Zkušenosti

Logistika ve všech podobách a na různých částech logistického řetězce je mým koníčkem a vlastně osudem již přes 30 let. Logistiku jsem poznal od nákupu, řízení skladových operací, distribuce nebo vedení obchodních zástupců či zákaznického servisu. po plánování výroby, projektový managment až po pozici CEO u nadnárodního logistického providera. Ve spolupráci s Logistickou akademií se již od roku 2011 podílím na zvyšování logistické odbornosti všech, kteří mají o logistiku zájem nebo je jejich povoláním. Poslední 4 roky na pozici vicepresidenta pro vzdělávání. Od roku 2009 jsem také členem Komory logistických auditorů, která je tvůrcem a držitelem metodiky logistických auditů.