Interim Manažer

Zkušenosti z řady manažerských pozic i rychlý vhled do nové situace krátce po vstupu do firmy.

To jsou vklady, které klienti vidí jako

 

  • okamžité nastavení zrcadla pravdy

  • rychlé návrhy na změny

  • okamžité zahájení řešení (namísto poskytnutí návodu jako při poradenství)

Neztrácejte čas náborem

Co byste měli vědet

V dnešní době, která přináší stále nové výzvy, je velmi efektivní využít externího manažerského potenciálu. Jde o řízení projektů, které mají jasné cíle — obvykle krátkodobé nebo střednědobé. Externí manažer není spjat s historií firmy, dívá se na věci nově a nezaujatě a kolektiv v něm nevidí konkurenci. Přináší nové myšlenky a zkušenosti a pro projekty typu řízení změny, start-up, krizový management je žádoucí právě toto dočasné zvýšení manažerské kapacity. V takových situacích není zaměstnání manažera na stálý úvazek nutné.

Své postupy mám podložené 25 lety zkušeností. Pracoval jsem jako CEO i obchodní ředitel. Vedl jsem 300 lidí. V jiné firmě jsem s obchodním týmem 25 zaměstnanců byl odpovědný za obrat 300 milionů korun.  

Ing. Aleš Sladký

 

„NĚKDY JE NEJLEPŠÍ CESTOU NASADIT DOČASNÉHO MANAŽERA.

ZABRÁNÍ SE TAK DALŠÍ STAGNACI, FINANČNÍM ZTRÁTÁM, ODCHODU KLÍČOVÝCH LIDÍ A ODCHODU NEJEDNOHO KLIENTA.“

Využitelnost na pozicích CEO, CSO.

Kontrakty již od 2 dnů v týdnu.

Dočasný výkonný ředitel

první projekt ukončený v roce 2016

Kladně hodnotíme, že Aleš Sladký dokázal v kritické době sjednotit společníky a tím i udržet hlavní směry podnikání společnosti, z pozice ředitele dokázal udržet kontinuitu firmy. Bylo to přechodové období firmy, které jsme museli překonat po odchodu ředitele, který vedl firmu od jejího samého začátku. 

Udělal analýzu hospodaření a dovedl si ji k praktickému využití. A v určitých směrech nám ukázal jiný pohled na vedení firmy.

Ing. Petr Čerňava, prokurista a společník, RMT s.r.o., rok 2014

Firma poté usnula na vavřínech, přestala používat zavedené metody řízení a controllingu a opět se dostala do potíží. Přitom jsme spolu zažili nejlepší rok obratově i ziskově.

Dočasný výkonný / krizový / ředitel

projekt ukončený 2017

Společnost se rozpadala po konfliktu v rodině. Krize nastala po předání na potomka, které se nepovedlo. Klíčoví lidé odcházeli.

Pamatuji se, že na první poradě se někteří sázeli, že do 14 dnů odejdu, protože se to stejně nedá spravit. Po 6ti měsících firma vykazovala všechny parametry funkční organizace:

  • stabilizovaný tým
  • funkční obchod
  • běžící výroba

Došlo k výměně některých lidí, doplnění týmu a pochopitelně proběhla denní práce s lidmi, aby se tým stmelil, táhl za jeden provaz.

Poté majitel firmu výhodně prodal.

Aktuální projekt: interim manažer v obchodní a servisní firmě se strojírenskými výrobky pro průmysl