Rudolf Malý ALog.

Logistický partner

Rudolf prošel cestu od obchodního ředitele u dovozce kancelářských potřeb až po šéfa významného logistického providera.

Od roku 1996 řídil logistiku ve společnosti KOFOLA. Řídil plánování výrobních operací, souběžně se zodpovědností za optimalizaci skladovacích procesů a kapacit. K tomu patřilo řízení distribučních kanálů a v neposlední řadě odpovědnost za chod zákaznického servisu. Takže opravdu vysoká škola logistiky v praxi.

Po 10ti letech budování KOFOLY se rozhodl pro dráhu projektového manažera u poskytovatele logistických služeb ve společnosti PST CLC, a.s. Svoji cestu zahájil nejdříve na pozici projektového manažera. V lednu 2008 byl osloven zakladatelem PST CLC ing. Miroslavem Bradnou s výzvou celou společnost řídit z pozice výkonného ředitele.

Další ještě větší změna nastala v srpnu roku 2012, kdy se jediným vlastníkem PST CLC, a.s. stala japonská skupina Mitsui-Soko. Pro PST CLC, a.s. a samozřejmě i pro Rudolfa začala úplně nová etapa a zkušenost. Nestačila už „pouze“ zkušenost odborná, ale zároveň se učili komunikovat s kolegy z celého světa, protože skupina Mitsui-Soko působí globálně.

Nemluvíme teď samozřejmě o cizím jazyku jako takovém, ale především o vzájemném úsilí hledat společné body velmi odlišných kultur. A nakonec došlo k úspěšnému začlenění PST CLC do struktury skupiny Mitsui-Soko.

Koncem roku 2015 se rozhodl, že nastal čas ukončit misi v Mitsui-Soko, aby mohl nabrat novou energii.

Po dostatečné době odpočinku se již od jara 2016 opět plně věnuje logistice. Tentokrát jako nezávislý poradce a auditor logistiky, přičemž se snaží maximálně využít dlouholeté zkušenosti z tohoto oboru. K tomu se také zabývá zvyšováním odbornost  v oblasti logistických znalostí a dovedností jako lektor.

Profesní zatížení úspěšně ředí různými koníčky, zejména cestováním a fotografováním. Prozatím se to jeví jako vhodný model.

Jeho krédo je: sundejte si  „historické“ nebo snad růžové brýle provozní slepoty. S nimi je hledání řešení opravdu složité a zejména hodně drahé, ba co víc, často i nemožné. Hrozí utrácení peněz a spotřeba dalších zdrojů, a výsledek stále nikde, zbyde jen rozčarování.

Chcete změnu nebo jen posoudit zda nastolená cesta je ta nejlepší?

Napište mu nebo zavolejte a určitě něco vymyslí, protože je zvyklý HLEDAT ZPŮSOBY NIKOLIV DŮVODY.