Ing. Petr Plaček

Marketingový expert

Petr je člověk s komplexním, analytickým myšlením, se schopností vidět věci shora. To mu umožňuje vyhodnocovat věci ve správných souvislostech a integrovat jejich vzájemné přesahy ve funkční, smysluplný systém.

Marketing ho přitahoval již v době, kdy u nás ještě neexistoval. 

Svoji praxi v oboru začal u marketingové agentury. Její majitel tenkrát mu jako jediný uvěřil, že může být pro marketing jeho zákazníků přínosem…

zkušenost a výsledky ve firmách, které jsou lídry ve svém oboru, např. Pilana, Viadrus, Sulko.

Nabízí komplexní znalosti – od posouzení stavu marketingu, přes návrh marketingové strategie a jeho každodenní exekuci ve firmách až po dosažení stanovených cílů a očekávaných výsledků

Propojuje marketing a ostatní funkce firmy v kooperující, synergický celek.

Nabízí multioborovou marketingovou zkušenost – služby, MaR, IoT, strojírenství, textilní průmysl, hutnictví, potravinářství, plastikářství i jiné a to v tuzemsku i na export.

Zná dobře postavení marketingu uvnitř firmy – jako zaměstnanec totiž pracoval na pozici manažera marketingu v  menší i velké společnosti.

Rád chodí po horách, občas pádluje s lodí na řece, nebo si jen tak čistí hlavu v přírodě pod širákem. Láká ho další lezení po výškách, a sice po feratech, takže výzvy jsou tu stále.

Předložíte mu také tu vaši firemní?