Reference

Cílem naší firmy je „customer satisfaction“ a proto jsme se dohodli s panem Ing. Sladkým na přezkoumání stávajícího obchodního procesu v naší firmě a na návrhu efektivního řešení CRM. Po půlroční práci byl výstupem zmapovaný obchodní proces s několika návrhy na zlepšení a také výběr vhodného CRM. Spolupráce probíhala formou efektivních konzultací a splnila cíl, který jsme si na začátku stanovili, za což bych rád tímto poděkoval.
Martin Guráš, obchodní ředitel, BIKE FUN International s.r.o.

V Chtěl bych poděkovat za kurzy, které jste realizovali u nás ve firmě. Jako základní přidanou hodnotu kurzů považuji skutečnost, že nejste školitelé teoretici, ale že jste si prošli praxí a víte co očekáváme a místo dlouhých pouček a naučených teorií stavíte na zkušenostech z reálného prostředí. Všechny dosud absolvované kurzy mi přinesly nové podněty a inspiraci pro rozvíjení obchodních vztahů.
Patrik Filusz, Manager, Deloitte Advisory s.r.o.

V roce 2013 jsme se rozhodli věnovat pozornost službám zákazníkům - našim divákům. Nejzásadnější nám přijde převážně komunikace s diváky. Půl roku jsme se s panem Ing. Sladkým průběžně věnovali komunikaci a obchodním jednáním. Program obsahoval školení i akční tréninky, které byly příjemným zpestřením pro školené zaměstnance divadla a ideální zpětnou vazbou pro školitele a zadavatele. Program vznikl na míru divadlu samotnému a právě díky tomu můžeme průběžně sledovat první výsledky.
Eliška Nováková, šéfka marketingu Národní divadlo moravskoslezské

Je na Vás poznat, že s lektorováním máte zkušenosti, že nejste pouhý akademik, ale máte za sebou dlouholetou praxi s lidmi. Za sebe hodnotím Váš výkon na výbornou.
Mgr. Karel Zeman, ATELIER ARCHPLAN Ostrava s.r.o.

Školení mělo spád, kladně hodnotím interakci se zúčastněnými formou konkrétního testu a výzvy k vyjádření se k jednotlivým tématům.
Jan Staroba, Chytrý Software